Kontakti


Prodajno mjesto

Šalovec 23E, Šalovec
10 380 SV. Ivan Zelina
tel. 01/ 56 26 868

Sjedište poduzeća

Don Frane Bulića 34
10 360 Sesvete
tel. 098/202-324
E-mail adresa: amileo[a]hi.htnet.hr