Poklopci za šahtove


Jedna od inovacija u proizvodnji i ponudi PVC stolarije Amileo na tržištu je i izgradnja poklopaca za šahte od PVC-a. Tako izrađeni poklopci za šahte zadržavaju svu svoju funkcionalnost, a dizajnom su mnogo privlačniji oku.